POLITYKA PRYWATNOŚCI

W Polityce znajdziesz informacje na temat: protokołu P3P, narzędzi stosowanych przez nas w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu (cookies, logi systemowe, zasady zbierania adresów e-mail) oraz na temat usługi Newsletter.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji, kolorów i cen modeli, elementów przedstawionych i opisanych na tej stronie internetowej w dowolnym momencie. Zaleca się, aby przed złożeniem zamówienia sprawdzić specyfikację produktu u swojego lokalnego przedstawiciela marki SCOTT, aby uniknąć nieporozumień.

Polityka plików cookies:

Poniższa polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu) na stronie internetowej WWW.scott.pl administrowanej przez SCOTT Sportech Poland Sp.z o. o. siedzibą w Otwocku przy ul. Żeromskiego 3 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000199122 NIP: 585-10-03-662 o kapitale zakładowym 50000 zł.

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Pliki cookies używane na naszej stronie internetowej umożliwiają nam odpowiednią personalizację wyświetlanych na nich informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika. Pozwalają także na mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryn, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie oraz dostosowania reklam do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług.

Na stronie internetowej www.scott.pl mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.

Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania, w szczególności:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17621/internet-explorer-downloads
Microsoft Edge: https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge
Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/pl/firefox/
Google Chrome: https://www.google.com/intl/pl/chrome/browser/desktop/index.html
Opera: https://www.opera.com/pl

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies lub ich usunięcie z pamięci przeglądarki może spowodować, że część funkcjonalności strony internetowej nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony internetowej, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Logi systemowe

Zawierają one takie dane jak adres IP z jakiego nastąpiło wejście na daną podstronę, jej adres oraz czas połączenia. Logi wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i nie służą identyfikacji poszczególnych użytkowników serwisu.

Odwołania do innych stron internetowych

Nie odpowiadamy za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na stronie WWW.scott.pl .Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, szczególnie jeśli gromadzą one dane osobowe.

Usługa „NEWSLETTER”

Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe. W celu świadczenia usługi „Newsletter” SCOTT Sportech Poland Sp. Z o. o. /nazwa administratora/ pozyskuje od osób zainteresowanych wyłącznie nazwy adresów poczty elektronicznej. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

Administratorem danych osobowych jest SCOTT Sportech Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Otwocku przy ul. Żeromskiego 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000199122 NIP: 585-10-03-662 o kapitale zakładowym 50000 zł. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez Freshmail wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9) RODO. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w szczególności zaś prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, dane te mogą zostać przekazane innemu administratorowi danych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.

Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla osób zarejestrowanych.

W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

1. wejść na stronę internetową o adresie http: www.scott.pl

2. zapoznać się z dostępną na ww. stronie internetowej Polityką prywatności,

3. wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz, tj.”

a) w polu o nazwie : „ tutaj wpisz E-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera,
b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SCOTT Sportech Poland Sp.z o.o. w celu korzystania z usługi „Newsletter” oraz potwierdzić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru (jako potwierdzenie akceptacji w polu wyboru pojawi się tzw. „haczyk”),
c) potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Polityki prywatności poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru (jako potwierdzenie akceptacji w polu wyboru pojawi się tzw. „haczyk”),

4. Kliknąć na przycisk „Zapisz się!” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”).

5. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez SCOTT Sportech Poland Sp.z o.o treści kolejnych edycji Newslettera.

Użyty w procesie rejestracji adres email musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.

W sytuacji zaistnienia potrzeby zmiany nazwy adresu e-mail, bądź usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter”, należy:

1. Wejść na stronę: WWW.scott.pl, gdzie znajduje się elektroniczny formularz o nazwie „Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje”.

2. Wprowadzić w pole o nazwie „Adres e-mail” nazwę elektronicznej skrzynki pocztowej, wobec której zachodzi potrzeba modyfikacji bądź usunięcia z bazy usługi „Newsletter”. Wpisany adres e-mail musi należeć do osoby wprowadzającej dane. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących czynności zmiany bądź usunięcia nazwy e-mail w bazie usługi „Newsletter”.

3. Kliknąć na przycisk „wyślij” (po tej czynności na wprowadzoną w polu o nazwie „Adres e-mail” elektroniczną skrzynkę pocztową nadesłany zostanie w sposób automatyczny list zawierający link zapewniający uwierzytelniony dostęp do formularza elektronicznego umożliwiającego dokonanie zmiany bądź usunięcia nazwy e-mail z bazy dystrybucyjnej „Newsletter”).

4. Kliknąć na nadesłany e-mail zawierający link zapewniający uwierzytelniony dostęp do formularza elektronicznego umożliwiającego dokonanie zmiany bądź usunięcia nazwy e-mail z bazy dystrybucyjnej „Newsletter”). Po wykonaniu tej czynności, otworzy się strona internetowa zawierająca formularz elektroniczny, na którym można dokonać zmiany nazwy adresu e-mail bądź całkowicie usunąć adres e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. – W celu zmiany nazwy e-mail w bazie „Newsletter” należy wprowadzić nowy adres e-mail w dwa pola formularza (pola o nazwie: „Nowy adres e-mail” oraz „Zweryfikuj nowy adres e-mail”), a następnie kliknąć na przycisk o nazwie „Zaktualizuj rekordy”. Zamiana adresu e-mail w bazie „Newsletter” nastąpi po kliknięciu na link uwierzytelniający, nadesłany na zmieniony adres e-mail.

W celu usunięcia konta e-mail z bazy subskrybentów Newslettera (wypisania się z listy dystrybucyjnej „Newsletter”) należy kliknąć przycisk o nazwie „Kliknij aby wypisać się z „Newslettera”. Czynność ta spowoduje usunięcie danego adresu z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji Newslettera. Jednocześnie subskrybent ma możliwość wypisania się z bazy subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie na link zawarty na końcu newslettera „Wypisz się z Newslettera”.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu www.scott.pl może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszych stronach.Chcesz
wiedzieć więcej?

Zapisz się do naszego
Newslettera i otrzymuj
najnowsze informacje.


Newsletter